Burgerdialoog: de ultieme vorm van burgerparticipatie

Burgerdialoog is een product van


Burgerparticipatie

Wat valt erover te zeggen?

Het belang van burgerparticipatie

Overheden zien steeds meer het belang in van het betrekken van de samenleving bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. Zowel in de fase van de beleidsvorming als uiteindelijk bij de beleidsuitvoering.

Werd burgerparticipatie vroeger wel gezien als een manier om draagvlak te creëren (hetgeen vaak niet lukte), tegenwoordig groeit het besef dat kennis en kwaliteiten van burgers beter kunnen worden benut.

De keerzijde van burgerparticipatie

Wanneer het instrument van burgerparticipatie op een goede manier wordt ingezet, dan biedt dat voordelen. Je maakt gebruik van kennis en ervaring van burgers, je organiseert betrokkenheid en draagvlak en de samenleving neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het gevaar is echter dat een verkeerde toepassing van burgerparticipatie kan leiden tot het tegendeel van wat je had beoogd. Je oogst kritiek, je verspeelt vertrouwen en er volgen juridische procedures. 

Vragen over burgerparticipatie

In de loop der jaren zien we een ontwikkeling van ‘regeren over de hoofden van de mensen’ naar ‘verantwoordelijkheden overdragen aan de samenleving’. Daar zit van alles tussenin. Dat stelt overheden telkens weer voor vragen als:

  • Wanneer gebruik je het instrument van burgerparticipatie?
  • Wat kun je met burgerparticipatie bereiken? 
  • Welke methode van burgerparticipaties zijn er
  • Op welk moment zet je het instrument burgerparticipatie in?
  • Welke vorm van burgerparticipatie zet je wanneer in?

Burgerdialoog

Een burgerdialoog is een gesprek tussen burgers dat erop gericht is om tot een gezamenlijk standpunt te komen over een toekomstbeeld met betrekking tot een maatschappelijk vraagstuk. Het instrument ‘burgerdialoog’ is een stap in een samenlevingsproces als onderdeel van de Methode Samenlevingsbeleid. Deze methode een krachtig instrument om met inbreng van burgers succesvol beleid te realiseren, waarbij de politiek het laatste woord heeft.

Heb je vragen, neem gerust contact met ons op!